Posted in Corporate Law

Werkgevers opgelet: Wet Huis voor klokkenluiders in werking getreden! “Organisatie met 50 werknemers of meer moet wettelijk verplicht meldingsprotocol hebben voor vermoeden van een misstand”

Indien uw bedrijf 50 of meer werknemers heeft, dan moet u een terecht protocol op te stellen, te melden aan uw medewerkers en benadrukken dat het melden van misstanden is geen eerlijke reden om werknemers te ontslaan.
Random controlen van het Huis van klokkenluiders, waarschijnlijk, let op, dan!

Source